วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสมัยใหม่
เทคโนโลยีสมัยใหม่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย  มนุษย์สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงความเหมาะสม  ค่าใช้จ่าย  และควรใช้แต่เท่าที่จำเป็น
          โทรศัพท์เป็นเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม  ซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน  และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ  ต่อมาได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่สามารถพกพาติดตัวไปที่ต่าง ๆ ทำให้สามารถพูดคุยติดต่อกันได้สะดวกขึ้น  และสามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าโทรศัพท์ระบบเดิม  และได้พัฒนามากขึ้นไปอีกจากโทรศัพท์มือถือจอขาวดำ  เปลี่ยนเป็นจอสีขึ้นมาแทนที่อย่างรวดเร็ว  และเป็นยุคที่มือถือไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์  แต่ยังเป็นอีกหลายอย่างในชีวิต  เช่น  เป็นนาฬิกาปลุก  สมุดโทรศัพท์  โทรทัศน์  วิทยุ  เครื่องบันทึกเสียง  ห้องข้อมูลเลขานุการ  ใช้เล่นเกม  ทุกคนต่างก็ต้องการใช้โทรศัพท์  ยิ่งโทรศัพท์มือถือสามารถทำหน้าที่ได้มากเท่าไร  คนก็ยิ่งนิยมใช้มากขึ้นทุกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น